top of page
LGT lucht totaal_edited.jpg
Een bijzondere plek
in een bijzondere omgeving
met bijzondere mogelijkheden!

 

Lalobbe

 

Lieu-dit "Le Bief du Seigneur"

 

Welkom

We heten jullie graag welkom hier!

Nog niet in levende lijve op de bijzondere plek die ons al enige tijd flink beroert, maar toch alvast op deze geschreven plek waar we onze dromen graag met jou delen. Het doel van deze pagina's is jullie te laten kennismaken met een idyllisch stukje land in de Franse Ardennen en met de plannen die we daar graag willen uitwerken. Een verhaal van vele mensen en vele talenten samen, een verhaal met vele lagen en knooppunten, een verhaal dat vormgegeven wordt vanuit een grote zorg voor de toekomst.

 

Het gaat hier om een project dat we graag samen, in groep, willen vormgeven. Misschien ook wel met jou erbij? Om ruimte te houden voor ieders inbreng, blijven we nu soms nog wat vaag in de beschrijving. Op andere plaatsen laten we ons wat meer gaan in de details. Die keuze maken we bewust om jullie een idee te geven van de mogelijkheden van het project. We zijn niet echt gehecht aan die details. Waar we wél voor willen gaan, is de visie waar die details uit ontsproten zijn. Hieronder lees je er meer over.

Gezocht

 

Mensen die willen meebouwen!

Meer info bij de rubriek: Wie zijn we? Scroll down!

Ben jij iemand die sterk verbonden is met de natuur en een verschil wil maken door je talenten in te zetten voor een innovatief community-gestuurd project waarin de wederkerige en gelijkwaardige relatie met natuur en mensen centraal staat? Wil je mee bouwen aan een plek die klopt, een plek die resoneert, een plek die voedend is voor jezelf, de mensen rondom je en het grotere geheel? Lees dan verder en wie weet, misschien ontmoeten we elkaar dan wel gauw, in Lalobbe!

woningrij vanaf de rivier_edited.jpg

Waar gaat dit nu eigenlijk over?

Op onze zoektocht om aan de slag te gaan met onze dromen op persoonlijk vlak, maar ook om rond verschillende thema's activiteiten aan te kunnen bieden, kwamen we snel tot de conclusie dat een wederkerige samenwerking met een plek voor ons prioritair werd. Zo kwamen we op ons pad dit bijzonder stukje land tegen: ruim, divers, met mogelijkheden rond natuurverbinding, bronnen, water, een rivier, bewoning, groepen ontvangen en met een hele brok geschiedenis. Een plek waar de natuur al flink aan de slag is om sporen van menselijke verstoring terug te dringen. Een plek die voor ons helemaal resoneert. Een plek die ons roept.

Zo zijn we dan, met de ondersteuning van de plek zelf, aan de slag gegaan om duidelijk te krijgen wat we nu eigenlijk willen, hoe we dit willen doen,... Deze teksten zijn een stap hierin. Duidelijk krijgen waar het allemaal om draait, zodat we mensen kunnen aantrekken die in dezelfde energie MEE WILLEN DOEN !

Waarom we het doen

MISSIE

 

Het project heeft als missie om vanuit jezelf, samen met elkaar en met de plek een cocreatief proces aan te gaan, waarbij de manier waarop we te werk gaan een centrale rol speelt. Dit willen we doen door op een waardegedreven, wijze en spelende manier, in interactie met de natuur, bedding te creëren waar natuurlijke harmonie kan groeien en waar openheid is voor wat wil ontstaan, zowel in het zichtbare als in het onzichtbare.

VISIE

 

1. Plek

Beginpunt van dit alles is een plek in Lalobbe, waar alle elementen voor een krachtplek in de kiem voelbaar aanwezig zijn. Het is een oude fabriekssite in de vallei van de Vaux in de prachtige natuur van de Franse Ardennen. Ze nodigt ons uit en vraagt om liefdevolle menselijke aanwezigheid. We willen dit terrein nieuw en gezond leven inblazen door het een plek te laten zijn waar mensen kunnen samenleven en samen zijn, wonen en werken, steeds rekening houdend met de draagkracht van de plek, de gemeenschap en de individuen die er deel van uitmaken. De vormgeving van de plek gebeurt door de aanwezige gemeenschap van natuur en mensen.

 

2. In harmonie met de natuur

We willen ons inzetten voor een gelijkwaardige en liefdevolle samenlevingsvorm waar we ook stem en ruimte geven aan wie of wat geen stem heeft: de natuur in al haar rijkdom. We handelen vanuit een gelijkwaardige relatie met de natuur en zijn daarbij gericht op biodiversiteit, evenwicht en regeneratie.

De plek en het project vragen om een langzaam proces, op het tempo van elke betrokkene en zonder druk, waarin ontmoeten, spelen en genieten een belangrijke plaats innemen. We willen op deze plek op een rustige en organische manier bouwen aan wat ondersteunend is voor een leven in harmonie met de natuur en met elkaar.

 

3. Jezelf samen met anderen

Elk van ons is bereid zich te verbinden met de plek, er te aarden en er doorleefd aan het proces deel te nemen.

Als deelnemer voel je je sterk betrokken om mee te creëren. Het betekent een diep thuiskomen in jezelf, bij anderen en op Aarde. Je maakt deel uit van een gemeenschap waarin gelijkwaardigheid, transparantie en respect voor ieders draagkracht en eigenheid een belangrijke rol spelen. Eigen beperkingen en blinde vlekken zijn facetten die we meenemen in het proces. Zelfreflectie is als vanzelfsprekend een leidraad.

De plek en haar gemeenschap krijgen vorm via cocreatie, zelfontplooiing en het inzetten van eigen talenten en competenties. We streven hierbij naar een passende balans tussen verbinding en autonomie.

4. Openheid voor wat zich wil tonen

Vanuit de verbinding met anderen, met de plek en het grote geheel, stellen we ons open voor wat wenst te ontstaan. De wisselwerking tussen plek, mens en gemeenschap vormt de bedding van waaruit alles verder kan en mag groeien. In het samenspel met anderen creëren we op deze manier de mogelijkheid om te bouwen aan een plek waar talrijke initiatieven kunnen ontstaan en welkom zijn. Zo willen we komen tot zinvolle cocreaties die bijdragen tot de heling en de gezondheid van de plek, de gemeenschap en het individu. Dit alles impliceert een basishouding van vertrouwen in wat er nu al is en wat nog komen zal.

 

5. In verbinding met het grote geheel

Het project, wie we zijn en wat we doen, blijft in verbinding met de wereld en wat daarin gebeurt. Daarbij wensen we in voeling te zijn met al wat we gewaarworden in het zichtbare, maar ook in het onzichtbare.

We zijn in wisselwerking verbonden met de omwonenden, de omgeving, het landschap en de natuur. We zijn gericht op helende processen in onszelf en de gemeenschap, op de plek en in de wereld en omarmen daarin de gelaagdheid en complexiteit.

WAARDEN

Ook door bewust waardegedreven aan de slag te gaan richten we onze aandacht voornamelijk op de wijze waarop we samen tot resultaat wensen te komen.

We onderschrijven samen onderstaande waarden waarbij de keuze ervan in een latere fase verder verduidelijkt zal worden.

- Schoonheid

- Gelijkwaardigheid

- Respect

- Liefde

- Openheid

- Vertrouwen

PIJLERS

 

Onze pijlers enten we op de vier elementen.

Het element aarde biedt ons de uitnodigende plek aan in de natuur en verbindt ons met ons lichaam.

Het element vuur brengt ons de wisselwerking tussen jezelf, anderen en de natuur waardoor vonkjes kunnen ontstaan en anderen geïnspireerd kunnen raken.

Het element water zorgt voor sensitiviteit en beweging. Het gaat om het samen onderweg en in proces zijn, waarin spelend leren een centrale plek inneemt.

Het element lucht schenkt ons de openheid voor wat wenst te ontstaan en de kracht om ernaar te handelen.

 

Hoe organiseren we ons?

1. De kern van het project omvat voornamelijk de wijze waarop we cocreatief aan de slag gaan.

 • Samen bepalen we afspraken die ons ondersteunen op korte en langere termijn en die een basis vormen van hoe we met elkaar omgaan, overleggen, beslissingen nemen. Dit geeft rust en vertrouwen.

 • We hebben er aandacht voor om steeds de stem van de natuur en van diegene die er op dat moment niet bij is mee te nemen in ons proces. We laten hierin elk zijn vrijheid om dat op zijn eigen manier te doen.

 • We voorzien ingebedde momenten waarop moeilijke of beladen dingen ook kunnen en mogen uitgesproken worden. Deze terugkoppeling gebeurt op regelmatige basis met een externe moderator.

 • Mislukkingen zien we als leermomenten. We laten ook voldoende ruimte voor humor en geduld. Ieder van ons is, zoals hij nu is, een waardevolle schakel in het geheel.

 • We organiseren ons samen, delen en verdelen verantwoordelijkheden en hebben vertrouwen in elkaar.

 • We nemen de tijd om dit project rustig, stap voor stap te realiseren. Ook de natuur doet het zo. Het resultaat is daardoor harmonieuzer, stabieler, duurzamer. Er is geen strak tijdsplan en er kan steeds bijgestuurd en aangepast worden.

 • We zoeken er samen naar om op verschillende niveaus, individueel of in groep, binnen of buiten onszelf en de groep, evenwichten te versterken. Deze regeneratieve aanpak versterkt ons als individu, onze werking en de plek.

 • We streven ernaar om een evenwicht te vinden tussen ieders individuele basisbehoeften (zoals afstand – nabijheid, autonomie – verbondenheid, privacy, veiligheid, zekerheid), basisbehoeften van de groep (verbinding, veiligheid, vertrouwen, ruimte voor talenten en competenties,…) en basisbehoeften van de natuur (aanwezigheid, wederkerigheid, respect, autonomie,…)

 

2. We laten ons bijkomend ondersteunen door het bewust vormen van gewoontes en structuren

 • Regelmatige overlegmomenten

 • Doegroepen rond verschillende verantwoordelijkheden (gebouwen, groen, water, projecten, mensen, organisatie,...)

 • Werkdagen of weekends in evenwicht met vrije tijd en vakantie.

 • Zoeken naar laagdrempelige en eenvoudige structuren die als het ware vanzelf lopen: financiële excel, verdelen van verantwoordelijkheden, duidelijke afspraken...

 • We laten gewoontes en rituelen ontstaan die de manier waarop we de dingen aanpakken kunnen ondersteunen.
   

 

Lees verder onder de foto's!

IMG_20230913_162518.jpeg
WhatsApp Image 2022-03-22 at 10.18.20 (2).jpeg
directe omgeving2.jpeg

Wie zijn we?

Gezocht!

Na een eerste verkennende fase zijn we onze verder aan het organiseren. Ons doel is het terrein spoedig aan te kopen. Om daar te kunnen geraken zijn we op zoek naar mensen met een professionele expertise in onderstaande domeinen. Ben of ken je iemand met best wel wat draagkracht, resoneer je met de visie van dit project, heb je veel morele ambitie (om het met de woorden van Rutger Bregman te zeggen), ben je beslagen in dienend leiderschap, en heb je zin om je professionele expertise in te zetten voor een ideaal waarin mens en natuur hand in hand gaan?

 • We zoeken 3 mensen met expertise in het domein van marketing en communicatie: ben jij professioneel beslagen in het maken en vormgeven van een website, actief op sociale media, heb je een breed netwerk, noem je jezelf een mensenmens en kan je makkelijk andere mensen warm maken? Weet je iets van content marketing, en vooral: ben je in staat om ingewikkelde visieteksten te hertalen in heldere mensentaal? Voel je dat de tekst hierboven resoneert met wie je bent en wat je wil? Laat dan van je horen!

 • We zoeken 3 mensen met expertise in het juridisch-financiële. Heb jij kennis over kathedraal-denken, stewart-ownerschip, nature-owned properties, coöperatief en participatief ondernemen? Wil je je kennis en expertise graag inzetten in de vormgeving van een innovatief verhaal? Laat ons weten wie je bent...

 • We zoeken 3 mensen met expertise in het oprichten van een project, mensen die kaas gegeten hebben van project-management, die een gezonde draagkracht hebben en die voldoende energie hebben om een innovatief wereldveranderend project neer te zetten. Heb jij een grote durvende doe-kracht? Meld je dan aan om kennis te maken.

De groeiende community van denkers, dromers en doeners

We zijn ondertussen met een groep van ongeveer 20 personen die, elk op hun eigen manier, betrokken zijn bij het project. Deze groep bevindt zich momenteel in een kennismakingsfase. Samen bereiden we de aankoop voor van het terrein.

De initiatiefnemers: Arne, Benoît en Hilde

In onze zoektocht naar een plek van waaruit we onze ideeën vorm kunnen geven hebben we eindelijk een resonerende plek gevonden in de Franse Ardennen.

Arne: 'Natuur en mens dichter bij elkaar brengen is de rode draad in mijn leven geweest als bioloog, projectcoördinator, ondernemer, kunstenaar en coach. Het is mijn grootste vreugde wanneer ik dit zie en voel gebeuren en mijn grootste pijn wanneer dit niet zo is. Ik hou van de natuur, van de Aarde en van mensen. En het meest van al hou ik ervan mensen te zien samenwerken met de natuur.'

 

Benoît: 'Ik ben erg geboeid door de spanning tussen complexiteit en harmonie in de natuur. Ecologie, permacultuur, welzijn en de zoektocht naar gezonde evenwichten zijn naast regeneratieve tuinen thema's waar ik als tuinarchitect, yogadocent, Ecotuner en gevoelsmens graag mee bezig ben.'

Hilde: 'In onze zoektocht naar een grond botste ik op dit mooi stukje natuur. Ik kom hier graag, ben hier graag en vind het fijn om met dit project bezig te zijn. Wat een ontdekking!'

We zijn alle drie afkomstig uit regio Vlaams-Brabant en delen een grote verbondenheid met de natuur.

IMG_20220509_191925_edited.jpg
jungle rivier.jpeg

Doe je mee?

We zoeken medespelers die zin hebben om met ons mee te doen.

 

Ben jij iemand die graag...

 • samen met anderen aan de slag wil gaan op en met een prachtige plek in de natuur en bereid bent daar tijd, ruimte en middelen aan te schenken?

 • een leerkans aangaat om mee te stappen in een project dat de ambitie heeft om een samenlevingsvorm te scheppen gebaseerd op gelijkwaardigheid en harmonie waarin de wederkerige relatie tussen mens en natuur centraal staat?

 • vanuit vertrouwen in een lerende dialoog met anderen én met de natuur wil zoeken naar een weg samen: hoe doen we het samen, hoe beslissen we samen, hoe creëren we samen?

 • samen met anderen wenst te experimenteren, via cocreatie en dit op een speelse en verbindende manier?

 • je talenten en competenties wil meebrengen om dit verhaal mogelijk te maken?

 

Neem dan contact met ons op en dan gaan we in dialoog!

Contact

Je kan met ons contact opnemen voor al je bijkomende vragen of om in te schrijven voor een van de komende info-momenten:

 • zaterdag 20 april 2024 om 14u online of live in het Leuvense

 • zondag 5 mei 2024 om 14u online of live in het Leuvense

Ook een bezoek ter plaatse is mogelijk, neem hiervoor contact op met ons.

Je kan ons ook persoonlijk bereiken via:

Arne Vanden Bogaerde: 0478 26 17 39 – arnevandenbogaerde@gmail.com

Benoît Smets: 0498 54 65 49 – benoit_smets@hotmail.com

Hilde Organe: 0499 15 62 78 – hildeorgane@hotmail.com

IMG_20230913_123802.jpeg
“We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.”
Albert Einstein
bottom of page